przewiń do treści

HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty. Wydanie II

Włodzimierz Gajda

Listingi


Listing 2.1. Pusta strona WWW w języku XHTML 1.0 strict
Listing 2.2. Kod XHTML pierwszej strony WWW
Listing 3.1. Pusta strona WWW w języku XHTML 1.0 strict, kodowanie...
Listing 3.2. Pusta strona WWW w języku XHTML 1.0 strict, kodowanie...
Listing 3.3. Pusta strona WWW w języku XHTML 1.0 strict, kodowanie...
Listing 3.4. Rozwiązanie ćwiczenia 3.1
Listing 3.5. Rozwiązanie ćwiczenia 3.3
Listing 3.6. Rozwiązanie ćwiczenia 3.6
Listing 3.7. Rozwiązanie ćwiczenia 3.7
Listing 3.8. Rozwiązanie ćwiczenia 3.8
Listing 4.1. Strona WWW prezentująca treść przysłowia
Listing 4.2. Strona WWW zawierająca błędy
Listing 4.3. Strona WWW zawierająca błędny znacznik <h>
Listing 4.4. Modyfikacja nagłówka HTTP w języku PHP
Listing 5.1. Kod JavaScript wyświetlający okno informacyjne z...
Listing 5.2. Badanie trybu pracy przeglądarki
Listing 5.3. Brak elementu DOCTYPE przełącza wszystkie przeglądarki w...
Listing 5.4. Komentarz XHTML przełącza tryb pracy przeglądarki IE na...
Listing 5.5. Style CSS definiujące wymiary akapitu p
Listing 5.6. Rozwiązanie ćwiczenia 5.4
Listing 5.7. Rozwiązanie ćwiczenia 5.5
Listing 5.8. Kod XHTML poprzedzony komentarzem
Listing 5.9. Kod XHTML poprzedzony deklaracją XML
Listing 5.10. Kod XHTML wymuszający na przeglądarkach pracę w trybie...
Listing 6.1. Kod XHTML ćwiczenia 6.1
Listing 6.2. Fragment ćwiczenia 6.2
Listing 6.3. Akapity z ćwiczenia 6.3
Listing 6.4. Akapity z ćwiczenia 6.4
Listing 6.5. Fragment noweli z ćwiczenia 6.5
Listing 6.6. Wyrazy z ćwiczenia 6.6
Listing 6.7. Wyrazy z ćwiczenia 6.7
Listing 6.8. Bajka iskierki z ćwiczenia 6.8
Listing 6.9. Bajka z ćwiczenia 6.9
Listing 6.10. Wiersz pt. „Dwa kabele” z ćwiczenia 6.10
Listing 6.11. Fragment spisu treści książki pt. „jQuery. Poradnik...
Listing 6.12. Nowela z ćwiczenia 6.12
Listing 6.13. Zdania z zaznaczonymi czasownikami z ćwiczenia 6.13
Listing 6.14. Zdania z zaznaczonymi przymiotnikami z ćwiczenia 6.14
Listing 6.15. Definicja słowa pangram z ćwiczenia 6.15
Listing 6.16. Tłumaczenie słowa kałuża z ćwiczenia 6.16
Listing 6.17. Funkcja maximum() w C++
Listing 6.18. Funkcja maximum() w Pascalu
Listing 6.19. Samouczek XHTML z ćwiczenia 6.19
Listing 6.20. Kod XHTML z ćwiczenia 6.20
Listing 6.21. Kod XHTML z ćwiczenia 6.21
Listing 6.22. Aforyzmy z ćwiczenia 6.22
Listing 6.23. Opis opcji z ćwiczenia 6.23: Widok/Kodowanie znaków
Listing 6.24. Dane aparatów fotograficznych z ćwiczenia 6.24
Listing 7.1. Kod XHTML strony WWW stosującej style zewnętrzne (plik...
Listing 7.2. Style CSS (plik style.css)
Listing 7.3. Style wewnętrzne
Listing 7.4. Atrybut style
Listing 7.5. Style do ćwiczenia 7.1
Listing 9.1. Kod XHTML ćwiczenia 9.1
Listing 9.2. Style CSS ćwiczenia 9.1
Listing 9.3. Kod XHTML ćwiczenia 9.2
Listing 9.4. Style CSS ćwiczenia 9.2
Listing 9.5. Kod XHTML ćwiczenia 9.3
Listing 9.6. Style CSS ćwiczenia 9.3
Listing 9.7. Kod XHTML ćwiczenia 9.4
Listing 9.8. Style CSS ćwiczenia 9.5
Listing 9.9. Style CSS ćwiczenia 9.6
Listing 10.1. Kod XHTML ćwiczenia 10.1
Listing 10.2. Style CSS z ćwiczenia 10.1
Listing 10.3. Kod XHTML ćwiczenia 10.2
Listing 10.4. Style z ćwiczenia 10.2
Listing 10.5. XHTML ćwiczenia 10.3
Listing 10.6. Style CSS ćwiczenia 10.3
Listing 11.1. Projekt 11.1: Zadania dla czwartoklasistów
Listing 11.2. Projekt 11.2: Zadania tekstowe z odpowiedziami
Listing 11.3. Projekt 11.3: Kolokwium z PHP
Listing 11.4. Projekt 11.4: Adam Mickiewicz: Oda do młodości
Listing 11.5. Projekt 11.5: Cyprian Kamil Norwid: Moja piosnka
Listing 11.6. Style projektu 11.5
Listing 11.7. Projekt 11.6: Charles Dickens: A Christmas Carol
Listing 11.8. Projekt 11.7: Jack London: The Call of the Wild
Listing 11.9. Projekt 11.8: Ignacy Krasicki: Bajki
Listing 11.10. Projekt 11.9: Wiersze Adama Mickiewicza
Listing 13.1. Kod XHTML ćwiczenia 13.1
Listing 13.2. Style CSS ćwiczenia 13.1
Listing 13.3. Kod XHTML przykładu 13.3
Listing 13.4. Style CSS przykładu 13.3
Listing 13.5. Kod XHTML ćwiczenia 13.4
Listing 13.6. Plik style.css z ćwiczenia 13.4
Listing 13.7. Rozwiązanie ćwiczenia 13.5
Listing 15.1. Kod XHTML strony text-align.html
Listing 15.2. Style testujące cztery wartości właściwości text-align
Listing 15.3. Style zewnętrzne modyfikujące nagłówek h2
Listing 15.4. Kod XHTML projektu 15.2
Listing 15.5. Style projektu 15.2
Listing 15.6. Kod XHTML strony prezentującej Treny
Listing 15.7. Style CSS wykorzystane do formatowania trenów
Listing 15.8. Kod XHTML projektu 15.4
Listing 16.1. Fragment pliku xhtml1-strict.dtd od wiersza 196 do wiersza...
Listing 16.2. Fragment pliku xhtml1-strict.dtd od wiersza 169 do wiersza...
Listing 16.3. Przykładowy kod zawierający kilka elementów blokowych i...
Listing 16.4. Style CSS , dzięki którym ujrzymy położenie elementów...
Listing 16.5. Przykładowy kod zawierający zagnieżdżone elementy...
Listing 16.6. Style CSS formatujące kod z listingu 16.5 tak, by...
Listing 17.1. Element div, który służy do zbadania wpływu...
Listing 17.2. Style formatujące kod z listingu 17.1 do postaci z rysunku...
Listing 17.3. Style nadające elementowi p wymiary 266×416 pikseli
Listing 17.4. Kod XHTML strony z ćwiczenia 17.1
Listing 17.5. Style CSS strony z ćwiczenia 17.1
Listing 17.6. Strona zawierająca wyśrodkowany nagłówek h1 o...
Listing 17.7. Strona badająca łączenie marginesów pionowych
Listing 17.8. Strona testowa do badania minimalnych i maksymalnych...
Listing 18.1. Element div, który po prawej stronie pozostawia wolną...
Listing 18.2. Kilka elementów div dosuniętych do lewej krawędzi
Listing 18.3. Kod XHTML układu dwukolumnowego z rysunku 18.5
Listing 18.4. Style CSS układu dwukolumnowego z rysunku 18.5
Listing 18.5. Strona, w której wysokość elementu #pojemnik jest...
Listing 19.1. Strona, która posłuży do zbadania wpływu właściwości...
Listing 19.2. Pozycjonowanie względne
Listing 19.3. Pozycjonowanie bezwzględne
Listing 19.4. Pozycjonowanie trwałe
Listing 19.5. Pozycjonowanie względnie bezwzględne
Listing 19.6. Kod do analizy działania właściwości left, top, right...
Listing 19.7. Nachodzące na siebie elementy z tekstem AAAAA i BBBBB
Listing 19.8. Style, które spowodują umieszczenie warstwy z tekstem...
Listing 19.9. Elementy pozycjonowane kontekstowo mogą wystawać poza...
Listing 20.1. CSS układu nr 1
Listing 20.2. XHTML układu nr 1
Listing 20.3. CSS układu nr 2
Listing 20.4. XHTML układu nr 2
Listing 20.5. CSS układu nr 3
Listing 20.6. XHTML układu nr 3
Listing 20.7. CSS układu nr 4
Listing 20.8. XHTML układu nr 4
Listing 20.9. CSS układu nr 5
Listing 20.10. XHTML układu nr 5
Listing 20.11. CSS układu nr 6
Listing 20.12. XHTML układu nr 6
Listing 20.13. CSS układu nr 7
Listing 20.14. XHTML układu nr 7
Listing 20.15. CSS układu nr 8
Listing 20.16. XHTML układu nr 8
Listing 21.1. CSS układu nr 9
Listing 21.2. CSS układu nr 10
Listing 21.3. CSS układu nr 11
Listing 21.4. CSS układu nr 12
Listing 21.5. CSS układu nr 13
Listing 21.6. CSS układu nr 14
Listing 21.7. CSS układu nr 15
Listing 21.8. CSS układu nr 16
Listing 22.1. XHTML układu nr 17
Listing 22.2. CSS układu nr 17
Listing 22.3. XHTML układu nr 18
Listing 22.4. CSS układu nr 18
Listing 22.5. XHTML układu nr 19
Listing 22.6. CSS układu nr 19
Listing 22.7. XHTML układu nr 20
Listing 22.8. CSS układu nr 20
Listing 22.9. XHTML układu nr 21
Listing 22.10. CSS układu nr 21
Listing 22.11. XHTML układu nr 22
Listing 22.12. CSS układu nr 22
Listing 23.1. Kod XHTML noweli Marii Konopnickiej
Listing 23.2. Style pojemnika z listingu 23.1
Listing 23.3. Kod XHTML strony z wierszem Leopolda Staffa
Listing 23.4. Style odpowiedzialne za wyśrodkowanie kolumny z tekstem...
Listing 23.5. Sławomir Mrożek: Słoń. Strona o dwóch kolumnach
Listing 23.6. Style opowiadania pt. Słoń
Listing 23.7. Nowela Stefana Żeromskiego z fiszkami wskazującymi...
Listing 23.8. Formatowanie fiszek
Listing 23.9. Nowela Bolesława Prusa pt. Katarynka
Listing 23.10. Style noweli pt. Katarynka
Listing 23.11. Kod XHTML artykułu o krojeniu plików w PHP
Listing 23.12. Style projektu 23.6
Listing 23.13. Tabelka występująca w tekście artykułu
Listing 24.1. Style dołączające polski cudzysłów do cytatów w...
Listing 24.2. Dokument XHTML zawierający cytaty w kilku językach
Listing 25.1. Lista nieuporządkowana
Listing 25.2. Lista uporządkowana
Listing 25.3. Lista definicji
Listing 25.4. Pierwszy poziom listy dwupoziomowej
Listing 25.5. Dwupoziomowe wypunktowanie
Listing 25.6. Zmiana symbolu wypunktowania
Listing 25.7. Symbol wypunktowania w postaci tła elementu li
Listing 26.1. Strona WWW przedstawiająca zdjęcie ropuchy
Listing 26.2. Strona prezentująca cztery zdjęcia Tatr
Listing 26.3. Rozwiązanie ćwiczenia 26.4
Listing 26.4. Kod XHTML strony z obrazkiem i opływającym go tekstem
Listing 26.5. Funkcja image_encode()
Listing 26.6. Plik index.php z ćwiczenia 26.8
Listing 26.7. Plik index.html z ćwiczenia 26.9
Listing 27.1. Tabela o czterech wierszach i dwóch kolumnach
Listing 27.2. Strona z ćwiczenia 27.1
Listing 27.3. Tabela z przedrostkami jednostek wtórnych
Listing 27.4. Użycie komórek nagłówkowych th w odniesieniu do wierszy
Listing 27.5. Zestawienie czcionek Core fonts for the Web
Listing 27.6. Użycie elementu caption oraz atrybutu summary
Listing 27.7. Komórki rozciągające się na kilka kolumn
Listing 27.8. Tabela zawierająca nagłówek i stopkę
Listing 27.9. Tabela o sześciu kolumnach podzielonych na trzy grupy
Listing 27.10. Tabela wyników grupy „polskiej” eliminacji do...
Listing 28.1. Fragment pliku lokomotywa.html
Listing 28.2. Odsyłacze do trzech wierszy Juliana Tuwima
Listing 28.3. Spis treści: odsyłacze a zawarte wewnątrz listy ul
Listing 28.4. Hiperłącza do plików PDF, ZIP oraz TXT
Listing 28.5. Hiperłącza do stron domowych Briana Kernighana, Donalda...
Listing 28.6. Odsyłacze wewnętrzne na stronie z dziecięcymi piosenkami
Listing 28.7. Hiperłącza w postaci obrazów
Listing 28.8. Plik XHTML z tekstem piosenki pt. Deszcz, jesienny deszcz
Listing 28.9. Hiperłącza wykonane elementami map, area oraz img
Listing 29.1. Tekst przed korektą
Listing 29.2. Tekst po korekcie
Listing 29.3. Tekst po zatwierdzeniu korekty
Listing 29.4. Kod XHTML wstawiający na stronę WWW film „W Polskę...
Listing 29.5. Kod XHTML otrzymywany po zaznaczeniu opcji Użyj starego...
Listing 29.6. Osadzanie filmu z serwisu YouTube — rozwiązanie poprawne
Listing 29.7. Umieszczanie na stronie WWW konstrukcji orthocenter.zir
Listing 29.8. Umieszczanie na stronie WWW konstrukcji orthocenter.zir
Listing 29.9. Rozwiązanie ćwiczenia 29.8
Listing 30.1. Obraz wykonany przy użyciu elementów pre oraz span
Listing 30.2. Czarno biały ASCII Art
Listing 30.3. Tabela emotikon
Listing 30.4. Cytaty ze specyfikacji HTML i XHTML
Listing 30.5. Spis treści książki pt. The Wonderful Wizard of Oz
Listing 30.6. Instrukcja wykonywania zrzutów ekranu
Listing 30.7. Eksponowana ilustracja z podpisem
Listing 30.8. Obraz będący odnośnikiem
Listing 30.9. Spis treści artykułu pt. HTML czy XHTML?
Listing 30.10. Eksponowany obraz z podpisem
Listing 30.11. Podział na dwie kolumny w opisie zabytków Lublina
Listing 30.12. Dwukolumnowa tabela laureatów Nagrody Nobla
Listing 30.13. Tabela ekstraklasy
Listing 30.14. Trzy pierwsze wiersze tabeli z kodem paskowym
Listing 30.15. Tabela użyta do ułożenia czterech miniaturowych...
Listing 30.16. Pierwszy wiersz tabeli z przykładami LaTeX-a
Listing 30.17. Przypisy dolne wykonane w postaci listy dl
Listing 30.18. Lista ul wykorzystana w projekcie 30.17
Listing 30.19. Pierwszy krok pracy nad plikiem cicha-noc.html z projektu...
Listing 30.20. Menu projektu 30.18 — plik cicha-noc.html
Listing 30.21. Treść zawarta w kodzie strony cicha-noc.html
Listing 30.22. Pierwszy krok pracy nad stroną z projektu 30.19
Listing 31.1. Rozwiązanie ćwiczenia 31.1
Listing 31.2. Tło powielane w pionie
Listing 31.3. Tło powielane poziomo
Listing 31.4. Tło, które nie będzie powielane
Listing 31.5. Tło elementu o sztywno zadanych wymiarach
Listing 31.6. Tło umiejscowione na środku i powielane pionowo
Listing 31.7. Dwa gradienty: jeden rozpoczyna stronę na górze, a drugi...
Listing 31.8. Style strony zawierającej tekst wewnątrz prostokąta...
Listing 31.9. Tło, które nie podlega przewijaniu
Listing 31.10. Tła elementów p, h1, h2 oraz h3
Listing 32.1. FIR wykonany przy użyciu span i display
Listing 32.2. FIR wykonany przy użyciu text-indent
Listing 32.3. FIR wykonany przy użyciu warstw
Listing 32.4. Rozwiązanie ćwiczenia 32.4
Listing 32.5. Technika FIR zastosowana do nagłówków
Listing 33.1. Trójkolumnowy układ nr 5 z rozdziału 20.
Listing 33.2. Udawane kolumny jako tło elementu html. Rozwiązanie...
Listing 33.3. Kod XHTML strony piskleta.html z ćwiczenia 33.5
Listing 33.4. Style ćwiczenia 33.5
Listing 34.1. Odsyłacz reagujący na kursor myszy
Listing 34.2. Rozwiązanie ćwiczenia 34.2
Listing 34.3. Wyśrodkowanie etykiety tekstowej
Listing 34.4. Pozycjonowanie względnie bezwzględne w praktyce
Listing 34.5. Kod XHTML strony maliny.html
Listing 34.6. Style pierwszej opcji menu z ćwiczenia 34.6
Listing 34.7. Kod XHTML elementu do wystawiania ocen
Listing 34.8. Podstawowy format elementu z ćwiczenia 34.7
Listing 35.1. Tło małego elementu div pochodzące z dużego pliku...
Listing 35.2. Przycisk rollover wykorzystujący kafelkowanie
Listing 35.3. Rozwiązanie ćwiczenia 35.3
Listing 35.4. Fragment stylów CSS z ćwiczenia 35.4
Listing 35.5. Kod XHTML menu
Listing 35.6. Style pierwszej opcji menu
Listing 35.7. Style drugiej opcji
Listing 36.1. Style projektu 36.1
Listing 36.2. Style projektu 36.2
Listing 36.3. Zarys kodu projektu 36.3.
Listing 36.4. Zarys projektu 36.4
Listing 36.5. Pozycjonowanie elementów span wykorzystanych do...
Listing 36.6. Style elementu h1
Listing 36.7. Style przycisków do góry
Listing 36.8. Kod XHTML projektu 36.5.
Listing 36.9. Fragment stylów CSS projektu 36.5.
Listing 36.10. Plik lorem.html z projektu 36.6
Listing 36.11. Plik ipsum.html z projektu 36.6
Listing 36.12. Plik cicha-noc.html z projektu 36.7
Listing 36.13. Plik cicha-noc.html z projektu 36.7
Listing 38.1. Automatyczna numeracja rozdziałów oznaczonych...
Listing 38.2. Wielopoziomowa automatyczna numeracja
Listing 38.3. Połączenie stylów do druku i pseudoklasy :after
Listing 39.1. Układ nr 3 z rozdziału 20 po zmianie kolejności kolumn w...
Listing 39.2. XHTML układu nr 5 z rozdziału 20. po dodaniu dodatkowego...
Listing 39.3. Style CSS formatujące kod z listingu 39.2 do postaci z...
Listing 39.4. Modyfikacja kolejności elementów div w układzie 5. przy...
Listing 39.5. Kolejność elementów XHTML w układzie 2. z rozdziału...
Listing 39.6. Kolejność elementów XHTML w układzie 2. z rozdziału 20
Listing 39.7. Układ nr 8 z rozdziału 20. po ustaleniu kolejności...
Listing 40.1. Rozwiązanie ćwiczenia 40.1
Listing 40.2. Rozwiązanie ćwiczenia 40.2
Listing 40.3. Rozwiązanie ćwiczenia 40.3
Listing 41.1. Błędny formularz, w którym brakuje elementu blokowego...
Listing 41.2. Przykładowy formularz
Listing 42.1. Plik rss.xml z ćwiczenia 42.1
Listing 42.2. Plik atom.xml z ćwiczenia 42.2
Listing 42.3. Powiązania pomiędzy dokumentami wykonane przy użyciu...
Listing 42.4. Powiązania pomiędzy dokumentami wykonane przy użyciu...
Listing 42.5. Fragment pliku http://humanstxt.org/humans.txt
Listing 42.6. Przykładowy plik robots.txt
Listing 42.7. Fragment pliku sitemap.xml witryny http://gajdaw.pl
Listing 42.8. Nagłówek head z pliku lorem.html
Listing 43.1. Witryna zawierająca przykładowe metainformacje

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0